Bus: alte Fahrzeuge: DB E 86 (O 405)

Bus alte Fahrzeuge DB E 86 (O 405)

Bus 2252, Bf. Schöneweide, 2003;
Foto: Bus 2252, Bf. Schöneweide, 2003

Stand 01.01.2019 (Quelle u.a.: Berliner Verkehrsblätter Juni und Juli 2003, März 2004, März 2005, März 2006, März 2007, März 2008, März 2009, März 2010, März 2011, März 2012, April 2013, April 2014, März 2015, März 2016, März 2017, März 2018, März 2019)

Eindecker, DB E 86 (O 405)

Wagen-
nr.: 2000 +
2001-2015
Sitz-
plätze: 38
Steh-
plätze: 68
Motor-
leistung: 150kW

12m-Bus;
Bus 2012 an GBB in 2003;

noch im Bestand am 01.01.1991: 1+15: 2000, 2001-2015;
noch im Bestand am 02.01.1993: 1+15: 2000, 2001-2015;
noch im Bestand am 05.01.1996: 1+15: 2000, 2001-2015;
noch im Bestand am 02.01.2001: 1+15: 2000, 2001-2015;
noch im Bestand am 01.01.2003: 2002-2004, 2006, 2007, 2012-2014;